eRejestracja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach

SP ZOZ w Brójcach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który powstał w 2000 r. po wyodrębnieniu ze struktury ZOZ Łódź-Widzew. Siedzibą SP ZOZ w Brójcach jest Przychodnia Lekarska w Kurowicach ul. Pabianicka 4, gmina Brójce, powiat Łódź-Wschód.